Doping to wciąż gorący temat w Świecie sportu. Federacje i związki jeździeckie walczą z nim, wprowadzając programy do zwalczania. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni na terenie Polski są ściśle określone przez PZJ (Polski Związek Jeździecki), w porozumieniu z FEI (Międzynarodowa Federacja Jeździecka). Ich celem jest wspieranie wartości i walki zgodnej z duchem sportu, który to jest esencją całego Olimpizm.

Pozytywne testy dopingowe na arenach międzynarodowych to wciąż aktualny temat. Na przestrzeni lat wprowadzono wiele szybkich testów, które w krótkim czasie pokazują wynik, oraz są maksymalnie wyczulone, co oznacza, że nawet niewielka ilość (ppm) substancji dopingującej w organizmie pokaże pozytywny wynik. Mimo to w doping wśród sportowców, koni jest nadal obecny. Wiele par startujących na najwyższym poziomie zostało z tego względu zdyskwalifikowanych. Co warto wiedzieć o dopingu? Czym grozi jego stosowanie?

Co warto wiedzieć?

Kiedy dochodzi do naruszenia przepisów antydopingowych?

Do złamania Przepisów dochodzi, wówczas kiedy się stwierdzi:

– Obecność substancji dopingujących w materiale badanym w jakiejkolwiek ilość. Wyjątkiem od tej reguły jest lista substancji zakazanych, gdzie zostały określone wartości progowe, które zostały ustalone na podstawie wytworzenia się substancji na drodze endogennej lub zostały wchłonięte z otoczenia.

Osobą, która ponosi odpowiedzialność za pozytywny wynik testów na obecność substancji dopingujących, jest osoba odpowiedzialna za konia*.

* Odpowiedzialna za konia według definicji określonej w obowiązujących Przepisach Ogólnych PZJ

Czy od każdego konia można pobrać próbki do badań?

-Od każdego konia biorącego udział w zawodach z ramienia PZJ mogą być pobierane próby do badań antydopingowych i kontroli leczenia. Badanie i pobieranie próbek jest wykonywane przez Testujących Lekarzy Weterynarii PZJ na miejscu zawodów.

Czy można odmówić lekarzowi weterynarii pobrania próbki?

– Działaniem, które narusza przyjęte zasady, jest odmowa lub niepoddanie konia pobraniu próbek, lub próby fałszowania*, lub substancji zakazanej.

* Świadome zmienianie lub próba ukrycia mająca na celu ingerencję w wynik testu, lub żeby nie doszło do realizacji normalnych procedur.

Co dzieje się z próbką po pobraniu?

-Pobrane próbki są przekazywane tylko do laboratoriów spełniających standardy FEI. Są analizowane pod kątem substancji, oraz metod zakazanych, znajdujących się na liście substancji zakazanych dla koni FEI, których listy można znaleźć na stronie FEI lub aplikacji.

Jakie są konsekwencje naruszenia zasad dopingu?

-W przypadku stwierdzenia użycia substancji zakazanej lub/i metody zakazanej, okres zawieszenia osoby odpowiedzialnej za konia wynosić będzie do dwóch lat zawieszenia za pierwsze naruszenie, a za drugie naruszenie w przeciągu pięciu lat do czterech lat zawieszenia.

– W przypadku stwierdzenia użycia leków kontrolowanych okres zawieszenia za pierwsze naruszenie wynosi do roku, za kolejne w przeciągu 5 lat od pierwszego upomnienia skutkuje zawieszeniem do 4 lat, oraz karą pieniężną do 5 tysięcy.

Gdzie można znaleźć listę substancji zakazanych?

Listę Substancji Zakazanych dla koni można znaleźć w oryginale i stale aktualizowaną na stronie FEI, można również odnaleźć ją na stronie PZJ. Warto być na bieżąco z nią, ponieważ zmiany w niej wchodzą z dniem aktualizacji.

Jeździectwo to piękny sport, który wymaga wielu umiejętności i poświęceń. Satysfakcja płynąca ze zdobycia jedności z tak dużym zwierzęciem, porozumienia poprzez delikatne sygnały to niesamowita i fascynująca rzecz. Godziny treningów, wzajemne zaufanie, ogromne serce koni do walki, wspólne cieszenie się z wygranych to cała kwintesencja jeździectwa. Gramy fair play, bez dopingu, doceniajmy tę delikatną wieź, jaka łączy nas z końmi. EQUINOX wspiera rywalizację zgodną z duchem sportu, dlatego nasze suplementy są wolne od substancji dopingujących.